ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬಾಲೆ

ನಾನು ಬಹಳ ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಕವನವನ್ನು ಬರದಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತೇನೆ.

ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬಾಲೆ

ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದಿರುವೆ
ಓ ಪ್ರೇಯಸಿಯೇ ನೀ ಎಲ್ಲಿರುವೆ
ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಗಂಟೆಗಲಾಗಿದೆ
ಆದರೂ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನದೇ ಯೋಚನೆ ಕಾಡುತಿದೆ

ಕೆಲಸವಿದ್ದರೂ ಮಾಡಲು ಬೇಸರ
ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಕಾತರ
ಮನಸಿನ ತಳಮಳಕ್ಕೆ ನೀ ಪರಿಹಾರ
ಬಾ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಸರ ಸರ

ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಗರದ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲೋಣ ಬಾ
ಬದುಕೆಲ್ಲ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೂಡಿ ಬಾಳೋಣ ಬಾ
ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಲ್ಲಾದರು ಬಾ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯಲ್ಲಾದರು ಬಾ
ಕೊನೆತನಕ ಜೊತೆಗಿರುವೆ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ

ಇಂತಿ ನಿಮ್ಮ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s