ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬಾಲೆ

ನಾನು ಬಹಳ ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಕವನವನ್ನು ಬರದಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತೇನೆ.

ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬಾಲೆ

ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದಿರುವೆ
ಓ ಪ್ರೇಯಸಿಯೇ ನೀ ಎಲ್ಲಿರುವೆ
ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಗಂಟೆಗಲಾಗಿದೆ
ಆದರೂ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನದೇ ಯೋಚನೆ ಕಾಡುತಿದೆ

ಕೆಲಸವಿದ್ದರೂ ಮಾಡಲು ಬೇಸರ
ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಕಾತರ
ಮನಸಿನ ತಳಮಳಕ್ಕೆ ನೀ ಪರಿಹಾರ
ಬಾ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಸರ ಸರ

ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಗರದ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲೋಣ ಬಾ
ಬದುಕೆಲ್ಲ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೂಡಿ ಬಾಳೋಣ ಬಾ
ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಲ್ಲಾದರು ಬಾ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯಲ್ಲಾದರು ಬಾ
ಕೊನೆತನಕ ಜೊತೆಗಿರುವೆ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ

ಇಂತಿ ನಿಮ್ಮ

Bhashe-Language-Sprache (Part II)

Continuing on the same topic, I thought I will tell you guys this small experience of mine…
I’m looking for a new room to shift from past week and I happen to visit an apartment yesterday to have a look at it. In German, the sharing of apartment is called as WG (Wohngemeinschaft) and there were 2 girls living and were searching for a 3rd companion. It’s so happened that I reached the place to see it and also to meet the people who are already living but there was already one girl sitting and chatting with the ladies, who had also come there to see the apartment. I felt little weird at the beginning but then it was fine. Within 5 minutes the door bell rings and there is already another girl to see the room/apartment. Basically, there were 3 potential candidates for the apartment at the same time. Later it was only I, the two girls who live in the apartment and the girl who came at the end, started talking a bit.

And this what happens….

We start giving a small intro of ourselves.. bla.. bla.. The girl, who had come to check the room tells us that she had been to Himalayas recently and also travelled around India. I was like.. ok.. thats cool…. And then I start telling them that I come from India and suddenly this female asks me like from which part of India. I said Bangalore. And you guys wont believe what I get to hear from her next. She asks me and I quote “ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಏನು?” (Ninna Hesaru Yenu?-What is your name?). I was so surprised, you guys should have seen my face that time. I can hardly expect them to speak English and all of a sudden she talks to me in Kannada. I felt really happy at that moment. I did answer to that question in Kannada and later she also replied back saying her name, which by the way I hardly remember. Then she mentioned that she happened to visit Karnataka and also stayed in Udupi for few days and her experiences with the train, traffic and so on….

Last time I was sharing with you guys how wonderful it is, that people from different countries come together and talk comfortably in a foreign language and are able to understand each other. And here, foreign people, in their own country talking to you in your own regional language and able to communicate. I really believe that Language has no barrier. And the more languages you know, the more people you connect to. For a moment the World seems to be really small… 🙂